Wetgeving

Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg of (Wet BIG) uit december 1993 is een van de Nederlandse wetten waarmee is vastgelegd welke personen tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn. De wet is bedoeld om de kwaliteit van de uitoefening van de gezondheidszorg te bewaken en mensen te behoeden tegen onzorgvuldig handelen door zorgverleners, het absolute verbod om geneeskundig te handelen door hulpverleners zonder medische titel te wijzigen in een systeem waarbij men zorg mag verlenen indien de zorgverlener bekwaam is / verondersteld mag worden, titelbescherming door te voeren en tuchtrecht ook toepasbaar te maken voor andere beoefenaars van zorg.

Lees de volledige wettekst

Reageer